Co je ZumbAtomic?

 

ZumbAtomic® je zábavné  Zumba cvičení speciálně upravené pro děti – děvčata i chlapce ve věku od 5 do 11 let. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny dle věku na Malé hvězdičky a Velké hvězdy.

 
Cvičení  ZumbAtomic® obsahuje prvky dynamických stylů Hip-hop, Reggaeton, Pop apod. ZumbAtomic vede děti k základním konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce.
 
ZumbAtomic® je jiný především tím, že je vše výrazně hravější, než v klasické Zumbě pro dospělé a jsou eleminované určité pohyby (smyslné vlnění boků atd.), které by děti přijímaly velmi rozpačitě, nebo by pro jejich fyzickou konstituci a zdravý vývoj nebyly vhodné. 
 
Může se rodič  ZumbAtomic® lekce účastnit?
Účast rodičů se absolutně nedoporučuje. Při lekci ZumbAtomic® je v cvičící místnosti jen instruktor a děti. Přítomnost dozorujícího rodiče (či učitele) dětem neumožní patřičně se na hodině uvolnit a naplno si ji užít.
 
Lil´ Stars Malé hvězdičky pro děti 5-7 let - velmi primitivní lehké choreografie
Big´ Stars Velké hvězdy pro děti 8-11 let - mírně náročnější koncept, vhodný i pro mladší talentované děti