Provozní řád Aqua Zumba

 

KRYTÝ BAZÉN STARS KARVINÁ

AQUACENTRUM BOSPOR BOHUMÍN

 

 

Údaje o poskytovateli nebo provozovateli

Provozovatel: Sabina Rohrerová

IČ: 74935216

Odpovědná osoba: Sabina Rohrerová

Telefon: 777129590, 608334878

Odpovědný zástupce: Sabina Rohrerová, Dětmarovice 399, 73571 Dětmarovice

 

Druh a rozsah poskytovaných služeb

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti Zumba fitness

 

Provozovny:

Krytý bazén STaRS, Leonovova 1797, 73301 Karviná Hranice

Aquacentrum BOSPOR, Koperníkova 1216, 73581 Bohumín

 

 

AQUA ZUMBA - KRYTÝ BAZÉN STARS KARVINÁ

Krytý bazén STaRS, Leonovova 1797, 73301 Karviná Hranice

 

 • Zakoupením vstupenky (voucheru, permanentky…) se každý stává účastníkem lekce a zavazuje se dodržovat podmínky provozního řádu lektorky Zumba fitness a provozovatele krytého bazénu STaRS v Karviné.
 • Zakoupená permanentka je platná pouze pro osobu, která je vyznačena na permanentce, případně pro druhou osobu pouze v doprovodu s osobou vyznačenou na permanentce. Permanentky a vstupné lze zakoupit pouze na lekcích u instruktora nebo pověřené osoby. Permanentky jsou platné jen do data vyznačené platnosti. Permanentky a vstupy nelze prodávat dalším osobám.
 • Vstup do šaten je umožněn po zaplacení lekce a pokynu lektorky nebo jí pověřené osoby nejdříve 15 minut před začátkem lekce.
 • Před šatnou je nutno se vyzout. V šatnách jsou pro každého účastníka lekce skříňky na uložení věcí. K uzamčení obdrží každý účastník zámek, který vrací opět po lekci. Cenné věci je možné si je uložit po dobu lekce u lektorky nebo jí pověřené osoby.
 • Do prostoru bazénu je zakázáno nosit jídlo a pití.
 • Po osprchování s použitím vlastního mýdla je možný vstup do bazénu.
 • V prostorách okolo bazénu je nutno chodit pomalu a opatrně.
 • Své zdravotní potíže je doporučeno konzultovat se svým lékařem, účastník lekce je zodpovědný za svůj zdravotní stav.
 • Cvičení probíhá 40 – 45 minut, po dobu cvičení se účastníci zdržují jen v prostoru vyhrazeném pro cvičení. Po cvičení je možno využít bazén ke kondičnímu plavání do doby uvedené jako konec lekce. Poté se účastníci lekce osprchují a odcházejí do šaten.
 • Účastníci lekce jsou povinni dodržovat v celém areálu pořádek.
 • Účastníci odcházejí nejpozději 20 minut po ukončení lekce.
 • Účastníci lekce se dále řídí provozním řádem krytého bazénu Stars (Leonovova 1797, Karviná Hranice)

 

 

AQUA ZUMBA - AQUACENRUM BOSPOR BOHUMÍN

Koperníkova 1216, 735 81 Bohumín

 

 • Zakoupením vstupenky (voucheru, permanentky…) se každý stává účastníkem lekce a zavazuje se dodržovat podmínky provozního řádu lektorky Zumba fitness a provozovatele aquacentra BOSPOR v Bohumíně.
 • Zakoupená permanentka je platná pouze pro osobu, která je vyznačena na permanentce, případně pro druhou osobu pouze v doprovodu s osobou vyznačenou na permanentce. Permanentky a vstupné lze zakoupit pouze na lekcích u instruktora nebo pověřené osoby. Permanentky jsou platné jen do data vyznačené platnosti. Permanentky a vstupy nelze prodávat dalším osobám.
 • Vstup do šaten je umožněn po zaplacení lekce a pokynu lektorky nebo jí pověřené osoby nejdříve 20 minut před začátkem lekce.
 • Před šatnou je nutno se vyzout. V šatnách jsou pro každého účastníka lekce skříňky na uložení věcí. K uzamčení si připraví každý účastník zálohu 10 Kč na odebrání klíčku z uzamčené skříňky, po odemčení po lekci je záloha 10 Kč vrácena zpět. Cenné věci je možné si je uložit po dobu lekce u lektorky nebo jí pověřené osoby.
 • Do prostoru bazénu je zakázáno nosit jídlo a pití.
 • Po osprchování s použitím  mýdla (součást sprch) je možný vstup do bazénu.
 • V prostorách okolo bazénu je nutno chodit pomalu a opatrně.
 • Své zdravotní potíže je doporučeno konzultovat se svým lékařem, účastník lekce je zodpovědný za svůj zdravotní stav.
 • Cvičení probíhá 40 – 45 minut, po dobu cvičení se účastníci zdržují jen v prostoru vyhrazeném pro cvičení. Dalších 45 minut je možno využít plavecký, venkovní, relaxační bazén, tobogán, whirlpool do doby uvedené jako konec lekce. Poté se účastníci lekce osprchují a odcházejí do šaten.
 • Účastníci lekce jsou povinni dodržovat v celém areálu pořádek.
 • Účastníci odcházejí nejpozději 15 minut po ukončení lekce.
 • Účastníci lekce se dále řídí provozním řádem aquacentra BOSPOR Bohumín (Koperníkova 1216, 735 81 Bohumín)